REKONEKCIJA

Rekonekcija – Zatresi ceo svet

O rekonektivnom lečenju           

Ćelije i DNK komuniciraju putem frekvencija. Mozak prepoznaje i beleži sopstveni snimak sveta u  pulsirajućim talasima.Svemir prožima temeljna supstanca koja sve registruje, te omogućava da sve komunicira sa svim ostalim.

Ajnštajn je voleo da kaže: “ Kada miš kine trese se čitav univerzum”. Drugim rečima, ljude nije moguće odvojiti od njihove okoline. Živa svest nije izolovani entitet. Čovekova svest može da povećava stepen reda u preostalom svetu ali isto tako može i da ga remeti. Pitanje je samo da li je naša trenutna frekvencija u skladu sa matricom koja nam je data prilikom rođenja ili nije.

O rekonektivnom lečenju

Kada se pojavi bolest, mi ustvari samo doživljavamo razdvajanje naše frekvencije od materije naših ćelija, gubi se informacija koja održava ispravno funkcionisanje, gubi se sećanje na celinu. Najčešći uzročnik je stres.

Rekonektivno isceljivanje se prema Dr. Pearlu prvi put javlja na ovoj planeti. Ovo isceljivanje može ponovo da nas poveže sa univerzumom i našom sopstvenom suštinom ne samo kroz novi set isceljujućih frekvencija nego kroz buđenje uspavanih resursa organizma. Ta isceljivanja i frekvencije koje pokreću evoluciju imaju sasvim novi kvalitet koji je došao na našu planetu kroz spektar svetlosti i informacije.

Proces isceljivanja predstavlja put kojim Rekonektičar putem visokih frekvencija i ispravne informacije  uspostavlja optimalno stanje u nasim ćelijama. Drugim rečima vratimo ćeliji sećanje na (celinu) ispravno funkcionisanje a sa druge strane je povežemo sa Jedinstvenim poljem.

Ovaj proces se odvija putem unošenja svetlosti.

www.thereconnection.com

Usluge koje pružamo su:

1. Kvantna medicina

2. Tradicionalna kineska medicina

3. Klasična Homeopatija

4. Rekonekcija

Koje sve metode koristimo u lečenju?

U našoj praksi koristimo:

SU-JOK

www.sujokonline.com

REIKI

BIOENERGIJA

EFT

AUTOGENI TRENING

TETA ISCELJENJE

REKONEKCIJA

PRANIC HEALING

www.pranichealing.org

KRISTALO TERAPIJA

PSIHO TERAPIJA

KOREKCIJA NEGATIVNIH INFORMATIVNIH STANJA

YOGA

www.amma.org

PLES 5 RITMOVA

FENG SHUI

TWIST

“SMILE” MEDITACIJA