TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA

Tradicionalna kineska medicina (TKM)

Tradicionalna kineska medicina (TKM) (kin. 中医, pinyin: zhōng yī) je pojam koji služi da označi tradicionalni oblike lečenja u Kini. Ovaj termin se primenjuje od nedavno, u Kini i drugim zemljama sveta da bi se njime označili specifični načini lečenja koji se primenjuju u dugoj istoriji kineske medicine staroj preko 5.000 godina.

Prema pisanju poznatog medicinskog časopisa Lancet, poslednjih godina došlo je do globalizacije primene tradicionalne kineske medicine u svetu. 

Kineske medicina je jedna od najstarijih grana u istoriji medicine nastala na prostoru Kine i većeg dela Azije. Ona u sebi objedinjava više različitih modaliteta; savremenog i tradicionalnog načina lečenja.

Kineska medicina je spoj zajedničke primene brojnih tehnika i teorijskih postavki koje svoje korene imaju u drevnoj kineskoj filozofiji (taoizmu), čije osnovne postavke verovanja datiraju od pre više od 5.000 godina.

U kulturi drevne Kine ništa se nije toliko cenilo kao obrazovanje i rad. I najsiromašniji kinez koji je izučio principe kineske filozofije, zemljoradnje, tradicionalne medicine mogao je dobiti najviše mesto u državi, što je pogodovalo razvoju dugogodišnjih naučnih tradicija u Kini koje su stalno obogaćivane novim saznanjima.

U našoj praksi koristimo:
SU-JOK
ŠIACU
TUINA MASAŽA
AKUPRESURA
YUMEIHO KOCUBAN SA BOŽANSKOM MASAŽOM
KIROPRAKSA
AROMATERAPIJA
BOWEN
AKUPUNKTURA

Usluge koje pružamo su:

1. Kvantna medicina

2. Tradicionalna kineska medicina

3. Klasična Homeopatija

4. Rekonekcija