KVANTNA MEDICINA

Kvantna medicina – Najbolje u dr Krupež ordinaciji

Kvantna medicina je mlada naučna oblast medicine koja svoj pristup lečenju zasniva na radikalno novom materijalnom oblikovanju živih sistema koji je zasnovan na njihovoj raznolikosti i diferencijalnoj stabilnosti u vremenu i prostoru.

Kvantna medicina se razvila krajem 20. i početkom 21. veka zahvaljujući otkrićima, koja postaje sve pristupačnije i ima sve više pristalica i u zvaničnoj medicini. Zato se ona može smatrati simbiozom holističkog, ili celovitog pristupa lečenju u humanoj medicini, potpomognutog modernom tehnologijom.

Mikrotalasna rezonantna terapija (MRT), kao reprezent kvantne medicine – proglašena je perspektivnom medicinskom metodom (tehnikom) trećeg milenijuma. Pa se ova mlada i moderna tehnika lečenja često naziva i medicinom 21. veka.

Usluge koje pružamo su:

1. Kvantna medicina

2. Tradicionalna kineska medicina

3. Klasična Homeopatija

4. Rekonekcija