KLASIČNA HOMEOPATIJA

Klasična Homeopatija – Provereno dobro sa Dr Krupež

Homeopatija je pravac u alternativnoj medicini koji u lečenju koristi veoma male koncentracije onih supstanci (lekova) koje u većim koncentracijama izazivaju iste ili slične simptome u organizmu kao i sama bolest. Osnivač ovog pravca je bio nemački lekar Samuel Haneman (1755-1843).

Samuel Haneman

Homeopatija je stigla u SAD 1825. godine, a od 1865. do 1885. je dostigla svoj vrhunac, da bi potom bila prihvaćena i u Ujedinjenom Kraljevstvu gde je bila naročito popularna krajem Prvog svetskog rata. Veoma je raširena u Indiji zbog sličnosti sa tradicionalnom fitoterapijom. Evropska unija je regulisala homeopatiju direktivom br. 2001/82/EC.

Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, homeopatija je po broju svojih korisnika druga metoda lečenja u svetu.

U našoj praksi koristimo:KLASIČNA HOMEOPATIJA BAHOVE KAPI

Usluge koje pružamo su:

1. Kvantna medicina

2. Tradicionalna kineska medicina

3. Klasična Homeopatija

4. Rekonekcija